Zaznacz stronę

Informacje prawne

.

1. Prezentacja witryny

Zgodnie z postanowieniami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, znanej jako L.C.E.N., użytkownicy strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ są niniejszym informowani o niniejszej nocie prawnej.

Gospodarz: Infomaniak – Adres pocztowy: Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias, Szwajcaria

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie ze strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania określonych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownikom strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ zaleca się regularne zapoznawanie się z nimi.

Witryna jest dostępna z dowolnego miejsca, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zaplanowanych lub nieplanowanych przerw lub gdy wymagana jest konserwacja. Witryna https://www.sim-racing.fr/ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, przerwy lub zawieszenie usług.

Strona internetowa https://www.sim-racing.fr/ jest regularnie aktualizowana. W ten sam sposób noty prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu ich przeczytania.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Sim Racing dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej https://www.sim-racing.fr/ były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub brak aktualizacji informacji, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane przez nią samą, czy przez partnerów zewnętrznych dostarczających informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej https://www.sim-racing.fr/ mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. Informacje na stronie https://www.sim-racing.fr/ nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne wynikające z korzystania z witryny. Ponadto użytkownicy strony zobowiązują się do uzyskiwania dostępu do strony za pomocą najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu z najnowszą zaktualizowaną przeglądarką.

5. Własność intelektualna i podrabianie towarów.

Sim Racing jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : Sim Racing

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Sim Racing nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej https://www.sim-racing.fr/, wynikające z korzystania ze sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Sim Racing nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej https://www.sim-racing.fr/.

Interaktywne obszary (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Sim Racing zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają ustawodawstwo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Sim Racing zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

Sim Racing nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej https://www.sim-racing.fr/, wynikające z korzystania ze sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Sim Racing nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej https://www.sim-racing.fr/.

Interaktywne obszary (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Sim Racing zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają ustawodawstwo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Sim Racing zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykułem L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektywą europejską z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania ze strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ mogą być gromadzone następujące informacje: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej https://www.sim-racing.fr/, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Sim Racing gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę internetową https://www.sim-racing.fr/. Użytkownicy przekazują te informacje z pełną świadomością faktów, w szczególności gdy sami je wprowadzają. Użytkownicy strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ są następnie informowani, czy są zobowiązani do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, zbiorach danych i swobodach osobistych, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które ich dotyczą, wysyłając pisemny i podpisany wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem okaziciela dokumentu, określający adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko w przypadku zakupu Sim Racing i jego praw, wspomniane informacje zostaną przekazane potencjalnemu nabywcy, który z kolei będzie związany tym samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika strony internetowej https://www.sim-racing.fr/.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Łącza hipertekstowe i pliki cookie.

Strona internetowa https://www.sim-racing.fr/ zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą Sim Racing. Sim Racing nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Przeglądanie strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ może spowodować zainstalowanie plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje związane z przeglądaniem witryny przez komputer. Dane uzyskane w ten sposób mają na celu ułatwienie późniejszego przeglądania witryny i są również wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzających.

Jeśli użytkownik odmówi instalacji pliku cookie, może nie mieć dostępu do niektórych usług. Użytkownicy mogą jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka Narzędzia (ikona w kształcie koła w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij opcję Poufność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw reguły przechowywania na: użyj spersonalizowanych ustawień dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby dezaktywować pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Poufność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji “Pliki cookie” można zablokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Poufność” kliknij preferencje. W zakładce “Poufność” można zablokować pliki cookie.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej https://www.sim-racing.fr/ podlegają prawu francuskiemu. Sądy w Paryżu mają wyłączną jurysdykcję.

10. Główne przepisy, których to dotyczy.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o przetwarzaniu danych, zbiorach danych i swobodach indywidualnych.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

11. Słowniczek.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: “informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

11. Członkostwo

Sim-racing.fr współpracuje z kilkoma programami partnerskimi (Thrustmaster, Fanatec, MOZA Racing, Asetek Simsports itp. – lista nie jest wyczerpująca). Partnerstwa te są tworzone w celu zapewnienia linków do różnych usług i produktów, umożliwiając witrynie generowanie dodatkowych przychodów. Każdy zakup dokonany za pośrednictwem tych linków pomaga wspierać nasze treści bez dodatkowych kosztów.

Sim-racing.pl jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, programu partnerskiego mającego na celu umożliwienie stronom internetowym zarabianie pieniędzy poprzez linkowanie do Amazon.co.uk (lub dowolnej innej strony Amazon – co.uk, ca, it, de, es…). (Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.

Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.

Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Notez cet article

Pin It on Pinterest

ZESTAWY FANATEC PONIŻEJ 400 EURO
This is default text for notification bar